ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 药学院第二十四届天勤杯“青春颂”文艺晚会圆满落òq?华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?/title><META Name="keywords" Content="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?校园文化" /> <meta name="description" content="《中国医疗卫生事业发展报å‘?016》在同济åŒÕd­¦é™¢å‘å¸?华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?武汉同济åŒÕd­¦é™?同济åŒÕd­¦é™? /> <link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/second.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/main.css" rel="stylesheet" /> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/batxk.js"></script> <style type="text/css"> /*分页样式*/ .paginator { font-size:12px;padding:2px 10px 2px 0; margin: 10px 0; text-align:center;font-family: Verdana;} .paginator a {padding: 2px 4px; border: solid 1px #2666aa; background: #eef6fb; text-decoration: none;font-family: Verdana;} .paginator a:visited {padding: 2px 4px; border: solid 1px #2666aa; background: #eef6fb; text-decoration: none;font-family: Verdana;} .paginator .cpb {padding: 2px 4px;font-weight: bold; font-size: 12px;border:none; color:Red;font-family: Verdana;} .paginator a:hover {background:#eef6fb;border: solid 1px #a3c7e2; text-decoration: none;font-family: Verdana;} </style> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.fozmi.com/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230747f47545257544b03060000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.fozmi.com/content.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1052,'/content.jsp',6012,1375031859)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" language="javascript"> $(function () { $(".head_main_nav li").hover( function () { $(this).find("ul").show(100); }, function () { $(this).find("ul").hide(300); } ); }); </script> <div class="head"> <div class="head_main"> <div class="head_main_logo"><!--#begineditable name="LOGO" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180776" contentviewid="" tagname="LOGO"--> <!-- ¾|‘ç«™logo囄¡‰‡åœ°å€è¯·åœ¨æœ¬ç»„ä»?内容配置-¾|‘ç«™logo"处填å†?--> <a href="http://www.fozmi.com/" title="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?><img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/logo.png" width="600" height="80" border="0" alt="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™? title="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?></a><!--#endeditable--></div> <div class="head_top_search"> <!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="½Ž€å•æ£€ç´? viewid="180778" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="½Ž€å•æ£€ç´?--> <form action="../../search.jsp?wbtreeid=1052" method="post" name="a180778a" onsubmit="return subsearchdataa180778a()" style="display: inline;"> <input type="hidden" name="Find" value="find"><input type="hidden" name="entrymode" value="1"><input type="hidden" id="INTEXT2" name="INTEXT2" value=""><input type="hidden" name="news_search_code"> <span id="intextspana180778a"></span> <iframe id="intextframea180778a" src="http://www.fozmi.com/about:blank" scrolling="no" frameborder="0" style="position:absolute;top:0px;left:0px;display:none;"></iframe> <input class="input" name="INTEXT" id="searchValue"> <input type="submit" class="btn" name="FindButton" value=" " /> </form> <script> String.prototype.trim= function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } function subsearchdataa180778a() { if(document.a180778a.INTEXT.value.trim()=="") { alert("误‚¾“入查询关键字åQ?); return false; } if(checkDataa180778a(document.a180778a)) { return true; } return false; } </script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/engine.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/util.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/interface/NewsSearchDWR.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/vsb_news_search.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/vsb_news_search_entry.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/language.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/base64.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/formfunc.js"></script> <script> news_searcha180778a = new vsb_news_search(); news_searcha180778a.isShowCode=false; news_searcha180778a.tooltipid = 'tooltipa180778a'; news_searcha180778a.apptag = 'intextspana180778a'; news_searcha180778a.frametag = 'intextframea180778a'; news_search_entrya180778a = new vsb_news_search_entry(); news_search_entrya180778a.formname = "a180778a"; news_search_entrya180778a.news_search_obj = news_searcha180778a; news_search_entrya180778a.querytxtsize = 155 news_search_entrya180778a.yzmts ="您的查询˜q‡äºŽé¢‘繁åQŒè¯·è¾“入验证码后¾l§ç®‹æŸ¥è¯¢"; news_search_entrya180778a.qdstyle =""; news_search_entrya180778a.qdname = "¼‹®å®š"; news_search_entrya180778a.qxstyle = ""; news_search_entrya180778a.qxname = "取消"; news_search_entrya180778a.showstr='误‚¾“入查询验证码åQ?; function checkDataa180778a(formname) { return news_search_entrya180778a.checkdata(formname) } </script> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/base64.js"></script> <!--#endeditable--><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="头部链接列表" viewid="180777" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="头部链接列表"--><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/openlink.js"></script> <a href="http://www.fozmi.com/#" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1375031859, 32716)">Deutsch</a> <a title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1375031859, 32717)">English</a> <!--#endeditable--> </div> <div class="head_main_nav"><!--#begineditable name="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180781" contentviewid="" tagname="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª"--><UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/index.htm">首页</A> </LI> <LI><A>学院概况</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xyjj.htm">学院½Ž€ä»?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/lsyg.htm">历史沉K©</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xrld.htm">çŽîC“Q领导</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/ljld.htm">历届领导</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/zzjg.htm">¾l„织机构</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xyfj.htm">校园风景</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/bgdh.htm">办公电话</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>人才培养</A> <UL> <LI><A >本科生教è‚?/A></LI> <LI><A >研究生教è‚?/A></LI> <LI><A >留学生教è‚?/A></LI> <LI><A >˜qœç¨‹ä¸Žç‘ô¾l­æ•™è‚?/A></LI> <LI><A >¾_‘Ö“è¯„¡¨‹</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/rcpy/syjxzx1.htm">实验教学中心</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>¿U‘学研究</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/kxyj/kyjg.htm">¿U‘研机构</A></LI> <LI><A >¿U‘ç ”½Ž¡ç†</A></LI> <LI><A >健康政策研究é™?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/kxyj/xskw.htm">学术刊物</A></LI> <LI><A >实验动物中心</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>学科å»ø™®¾</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/ESIxk.htm">ESI学科</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/zdxk.htm">重点学科</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/bkzy.htm">本科专业</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/ssd.htm">¼‹•å£«ç‚?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/bsd.htm">博士ç‚?/A></LI> </UL> </LI> <LI><A>师资队伍</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/szdw/jcrc.htm">杰出人才</A></LI> <LI><A >äºÞZº‹½Ž¡ç†</A></LI> <LI><A >教师主页</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>招生ž®×ƒ¸š</A> <UL> <LI><A >本科生招ç”?/A></LI> <LI><A >研究生招ç”?/A></LI> <LI><A >学生ž®×ƒ¸šæŒ‡å¯¼</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>合作交流</A> <UL> <LI><A >国际交流</A></LI> <LI><A >¿U‘研合作</A></LI> <LI><A >合作办学</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>校园服务</A> <UL> <LI><A >图书é¦?/A></LI> <LI><A >¾|‘络服务</A></LI> <LI><A >校园å?/A></LI> <LI><A >安全保卫</A></LI> <LI><A >后勤服务</A></LI> </UL> </LI> </UL> <!--#endeditable--></div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="TrainLeft"> <div class="TrainLeftTit"> <!--#begineditable name="一¾U§æ ç›®å¿U? action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180802" contentviewid="" tagname="一¾U§æ ç›®å¿U?--><h2>åŒÕd­¦é™¢ç›¸å…?/h2><!--#endeditable--> </div> <ul class="TrainLeftCon"><!--#begineditable name="二çñ”å¯ÆDˆª" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180803" contentviewid="" tagname="二çñ”å¯ÆDˆª"--><LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xsdt.htm">学术动æ€?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/tzgg.htm">通知公告</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xyyw.htm">学院要闻</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zthd.htm">专题‹zÕdŠ¨</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zhxw.htm">¾l¼åˆæ–°é—»</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xywh.htm">校园文化</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zszp.htm">招生招聘</A></LI> <LI><A >内部¾|?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/ykyx.htm">åŒÈ§‘院系</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/tjls.htm">同济历史</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/yzxx.htm">院长信箱</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/fsyy.htm">附属医院</A></LI> <!--#endeditable--></ul> </div> <div> <div style="float: right;"><!--#begineditable name="装饰囄¡‰‡" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180805" contentviewid="" tagname="装饰囄¡‰‡"--><img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/curr/123.jpg" style=" float:right;" /><!--#endeditable--></div> <div class="TrainRight"> <div class="TrainRightTit"> <span><!--#begineditable name="当前位置" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180808" contentviewid="" tagname="当前位置"--> <a href="http://www.fozmi.com/index.htm">首页</a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   <a href="http://www.fozmi.com/#">åŒÕd­¦é™¢ç›¸å…?/a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   <a href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xywh.htm">校园文化</a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   正文 <!--#endeditable--></span><h2><!--#begineditable name="当前栏目名称" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180809" contentviewid="" tagname="当前栏目名称"-->校园文化<!--#endeditable--></h2> </div> <!--#begineditable name="文章内容" action="webber.wbst.com.news.DetailNews" layout="/system/_component/news/content/tpltitle.jsp" tpltype="1" contype="" clone="" viewid="180813" contentviewid="" tagname="文章内容"--> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(6012,'1375031859','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="http://www.fozmi.com//system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <div class="TrainRightConTit"> <p> 药学院第二十四届天勤杯“青春颂”文艺晚会圆满落òq?/p> <span> 来源åQšè¯å­¦é™¢ 2019-04-28 16:07:56 点击敎ͼš<script>_showDynClicks("wbnews", 1375031859, 6012)</script> ¾~–辑åQšå¼ åœ?/span> </div> <div class="TrainViewCon" id="vsb_content"><p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">半夏已至åQ?span lang="EN-US">2019</span>òq?span lang="EN-US">4</span>æœ?span lang="EN-US">25</span>日晚åQŒè¯å­¦é™¢½W¬äºŒåå››å±Šå¤©å‹¤æ¯<span lang="EN-US">â€?/span>青春é¢?span lang="EN-US">â€?/span>文艺晚会在杏林园食堂三楼成功举行ã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">晚上七点半,随着开åœø™§†é¢‘çš„¾l“束åQŒæ™šä¼šæ­£å¼æ‹‰å¼€äº†å¸·òq•ã€‚激情的开åœø™ˆžåQŒçž¬é—´å°†å…¨åœºç‚¹ç‡ƒåQŒè®©äºÞZ¸è‡ªè§‰åœ°è·Ÿç€è·›_Š¨ã€‚随后,风格陡然一转,一首深情的《雪落下的声韟뀋,又牵动着大家内心中的那一份情¾l“ï¼›ž®å“ã€Šæˆ‘的骄傲父二Ӏ‹ï¼Œå±•çŽ°äº†æ— ­a€ã€å¦‚水的父爱。由<span lang="EN-US">17</span>¾U§è¯åŸºåŒå­¦å¸¦æ¥çš„创意舞蹈《光òq´ä¹‹å¤–》,以震撼的舞姿åQŒç‚«ä¸½çš„灯光震惊了全场,è€?span lang="EN-US">16</span>ã€?span lang="EN-US">17</span>¾U§åŒå­¦çš„舞蹈《浪人琵琶》则引äh入胜åQŒå›žå‘Ïx— ½I—÷€‚作ä¸ø™¿™‹Æ¡æ™šä¼šçš„重头节目《我想送你一束光》,八位朗诵者以高昂的腔调,带领观众­‘Šç™¾òq´å¾€äº‹ï¼Œæ€å¦‚今风采,òq¶å¸¦ç€¾ŸŽå¥½çš„祝¼›ï¼Œ¼œç¥–国七十岁生日快乐。晚会的½W¬ä¸€éƒ¨åˆ†ä¹Ÿåœ¨˜q™æŒ¯å¥‹äh心的朗诵å£îC¸­è½ä¸‹å¸·å¹•ã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">½W¬äºŒéƒ¨åˆ†çš„开始,是来è‡?span lang="EN-US">16</span>¾U§å¸¦æ¥çš„《肥宅群侠传》,他们以歌声的形式åQŒå”±å‡ÞZ¸€ŒDµå•¼½W‘皆非的减肥历程åQŒå´åˆä¸å¤±å¯¹è‚¥å®…˜q™ä¸€ç‰ÒŽ®Š¾Ÿ¤ä½“的关怀ã€?span lang="EN-US">18</span>¾U§å­¦å¼Ÿå­¦å¦¹è¡¨æ¼”çš„ž®å“ã€Šè‡ªä½œè‡ªå—》,以高­‘…的演技åQŒåˆæ‹çš„½W‘点åQŒåœ¨å……满正能量的节目中引发观众的½W‘声。随后而来对天½Iºçš„向往åQŒå¯¹é’春的赞¾ŸŽï¼Œå‡åœ¨ã€Šè§¦æ‘¸å¤©½Iºã€‹ä¸­èˆžè€…热情、饱满的动作中展露无疑,愿我们能一直如此洋溢着热情。而在青年教师的《我和我的祖国》中åQŒè€å¸ˆä»¬å¯¹¼œ–国的深情ä×o在åñ”的学子们感动不已ã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span lang="EN-US" style="font-size:16px;font-family:宋体"> </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体">晚会½W¬ä¸‰éƒ¨åˆ†æ˜¯ç•™å­¦ç”Ÿå¸¦æ¥çš„舞íyˆã€?span lang="EN-US">oxygen</span>》,节目毫无意外的引爆了全场的热情,极具天赋的表演,¾l™è§‚众带来了å…ähœ‰å¼‚域风采而满屏动感的¾_‘Ö½©è¡¨æ¼”ã€?span lang="EN-US">17</span>¾U§çŽ‹é™åŒå­¦çš„独唱《爱不会¾lè¿¹ã€‹ï¼Œä¼´ç€‹¹æµªåœ°çƒçš„视频æ؜剪,高昂却不失沉½E³çš„歌声震撼全场。其后的ã€?span lang="EN-US">good time</span>》是研究生带来的¾_‘Ö½©èˆžè¹ˆã€‚最后毕业班同学用以合唱向大家演¾lŽäº†èŠ‚目《下一站青òq´èµ\》,歌声中饱含着对同½H—å°†¼›Õdˆ«çš„依依不舍,饱含着å¯ÒŽˆ‘和她之间往事的怀恋。在<span lang="EN-US">â€?/span>志当存高˜qœï¼Œæ— æ„§æ¢¦å°‘òq´â€çš„标牌下,丄¡‰Œçš„学长学姐们‹z‹æº¢ç€éª„傲的神情,æƒÏx¥ä»–们对大学四òq´å·²æ— æ‰€æ„§ï¼Œåªå¾…扬帆赯‚ˆªã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">二十四蝲青春颂,展现的是药院人的¾l§å¾€å¼€æ¥çš„¾_„¡¥žåQŒæ˜¯è¯é™¢äººå¯¹é’春的一¿Uåˆ«æ ïLš„诠释方式åQŒä¹Ÿæ˜¯è¯å­¦é™¢ç‹¬å…·™ì…力的一道亮丽的风景¾Uѝ€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">校学生工作处常务副处é•Ñ€åŒ»å­¦å­¦ç”Ÿå·¥ä½œå¤„处长关云鹏,åŒÕd­¦é™¢ç»¼åˆåŠžå…¬å®¤å‰¯ä¸»ä»ÀLŽ¾U¢ï¼Œæ ¡å­¦ç”Ÿå·¥ä½œå¤„副处长沈新民åQ?span style="font-size: 16px; text-align: justify; text-indent: 32px;">药学院全体党攉K¢†å¯û|¼Œ</span>åŒÕd­¦é™¢å„院系分管学生工作书记åQŒåŒ»å­¦å­¦ç”Ÿå·¥ä½œå¤„老师åQŒå„院系分团委书讎ͼŒå„学生组¾l‡ä»£è¡¨ï¼Œéƒ¨åˆ†åœ¨æ±‰æ°å‡ºæ ¡å‹åQŒå† åèµžåŠ©æœ¬‹Æ¡æ™šä¼šçš„湖北天勤生物¿U‘技有限公司æ€È»ç†é©¬æ˜¥è¾‰å…ˆç”Ÿä»¥åŠ<span lang="EN-US">85</span>¾U§æ ¡å‹æ­¦æ±‰å¥æ°‘中¾l´åŒ»è¯æœ‰é™å…¬å¸è‘£äº‹é•¿ç†Šå¯Œè‰¯å…ˆç”Ÿå’Œè¯å­¦é™¢å…¨ä½“师生共同观看了晚会。(æ–?span lang="EN-US">/</span>胡钦予)</span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体"><br></span></p> <p style="text-align: center; line-height: 2em; text-indent: 0em;"></p> <p style="text-align: center"> <img src="http://www.fozmi.com//__local/A/08/B3/47E253AF3104AAFC71DE0BA1023_3158FCE7_1C953.jpg" width="500" vsbhref="http://www.fozmi.com/vurl" vurl="/_vsl/A08B347E253AF3104AAFC71DE0BA1023/3158FCE7/1C953" vheight="" vwidth="500" orisrc="http://www.fozmi.com//__local/B/C5/DC/420E2EBD177E37B03D93EAAB844_A27C9922_4E73AE.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center; line-height: 2em; text-indent: 0em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体"></span><br></p> <p><br></p></div> </form> <!--#endeditable--> </div> </div> </div> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/batxkx.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/wwwzzjsnet.js" type="text/javascript"></script> <link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/main/css/iconfont.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript"> <!-- $(function () { // 鼠标¿UÕdŠ¨åˆ°list的div上的时候list div不会被隐è—? $(".weixin").hover(function () { $(".con").show(); }, function () { $(".con").hide(); }) }); //--> </script> <style> #wp_nav_w99 .con { z-index: 100; margin-top: -190px;} </style> <div class="footer"> <div class="inner"> <div class="link-box" frag="面板99"><div frag="½H—口99"> <div id="wp_nav_w99"> <ul class="links-wrap"><!--#begineditable name="底部链接列表" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180793" contentviewid="" tagname="底部链接列表"--><LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>图书馆医学分é¦?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院庆¾|‘ç«™</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: -20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>‹¹·å¤–校友ä¼?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¾|‘络服务</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/tjmcyz@mails.tjmu.edu.cn" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院长信箱</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link weixin" href="http://www.fozmi.com/#" target="_blank"><I class="icon iconfont"><IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon.png" style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 20px; MARGIN-TOP: 7px"></I><SPAN>官方微信</SPAN></A> <DIV class="con" style="DISPLAY: none"><IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/weixin.png"> </DIV></LI> <LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>同济邮箱ç™Õd½•</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>内部¾|?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: -20px"><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/yxyxg/ykyx.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院系所</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/yxyxg/fsyy.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>附属医院</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/kxyj/kyjg.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¿U‘研机构</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¾|‘上院史é¦?/SPAN></A> </LI> <!--#endeditable--></ul> </div> </div> </div> <!-- <ul class="shares"> <li class="share n1"><a href="http://www.fozmi.com/" class="sharename zdy-1 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=70" class="sharename jia">院系所</a><div class="con" style="display: none;"></div></li> <li class="share n2"><a href="http://www.fozmi.com/" target="_blank" class="sharename zdy-2 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=77 target="_blank" class="sharename jia">附属医院</a> <div class="con"></div></li> <li class="share n3 "><a href="http://www.fozmi.com/#" class="sharename zdy-3 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=106" class="sharename jia">¿U‘研机构</a><div class="con"></div></li> <li class="share n4 "><a href="http://www.fozmi.com/#" target="_blank" class="sharename zdy-4 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=13" target="_blank" class="sharename jia">½Ž¡ç†æœºæž„</a><div class="con"></div></li> </ul>--> </div> <div class="footer_nav" style="display:none;"> <a > <i class="icon icon1"></i><span>图书馆医学分é¦?/span></a> <a href="http://www.fozmi.com/"> <i class="icon icon2"></i><span>教育基金</span></a> <a > <i class="icon icon3"></i><span>同济åŒÕd­¦é™¢æ“v外校友会</span></a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=71"> <i class="icon icon4"></i><span>同济历史</span></a> <a > <i class="icon icon5"></i><span>同济财务办公å®?/span></a> <a > <i class="icon icon6"></i><span>¾|‘络服务</span></a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=70"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/7.png" />院系所</a> <a > <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />内部¾|?/a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=77"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />附属医院</a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=106"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />¿U‘研机构</a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=13"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />½Ž¡ç†æœºæž„</a> <a href="http://www.fozmi.com/mailto:tjmcyz@mails.tjmu.edu.cn"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />院长信箱</a> <a > <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />邮箱ç™Õd½•</a> <div style="clear: both;"></div> </div> <div class="footer_copyright"><!--#begineditable name="版权" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180797" contentviewid="" tagname="版权"--><!-- 版权内容请在本组ä»?内容配置-版权"处填å†?--> 华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™¢åŠžå…¬å®¤ 湖北省武汉市汉口航空è·?3å?邮政¾~–码åQ?30030 鄂ICOå¤?30193<!--#endeditable--></div> </div> <a href="http://www.fozmi.com/">¹ã¶«11Ñ¡5×ßÊÆͼ</a> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?cfade477b7c3ebb7cb745ee6451747f3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>