ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 充分发挥“五老”优åŠ?切实做好同济åŒÕd­¦é™¢å…³å·¥å§”工作-华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?/title><META Name="keywords" Content="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?¾l¼åˆæ–°é—»" /> <meta name="description" content="《中国医疗卫生事业发展报å‘?016》在同济åŒÕd­¦é™¢å‘å¸?华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?武汉同济åŒÕd­¦é™?同济åŒÕd­¦é™? /> <link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/second.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/main.css" rel="stylesheet" /> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/batxk.js"></script> <style type="text/css"> /*分页样式*/ .paginator { font-size:12px;padding:2px 10px 2px 0; margin: 10px 0; text-align:center;font-family: Verdana;} .paginator a {padding: 2px 4px; border: solid 1px #2666aa; background: #eef6fb; text-decoration: none;font-family: Verdana;} .paginator a:visited {padding: 2px 4px; border: solid 1px #2666aa; background: #eef6fb; text-decoration: none;font-family: Verdana;} .paginator .cpb {padding: 2px 4px;font-weight: bold; font-size: 12px;border:none; color:Red;font-family: Verdana;} .paginator a:hover {background:#eef6fb;border: solid 1px #a3c7e2; text-decoration: none;font-family: Verdana;} </style> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.fozmi.com/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230747f47545257544b03060000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.fozmi.com/content.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1051,'/content.jsp',6130,1375031859)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" language="javascript"> $(function () { $(".head_main_nav li").hover( function () { $(this).find("ul").show(100); }, function () { $(this).find("ul").hide(300); } ); }); </script> <div class="head"> <div class="head_main"> <div class="head_main_logo"><!--#begineditable name="LOGO" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180776" contentviewid="" tagname="LOGO"--> <!-- ¾|‘ç«™logo囄¡‰‡åœ°å€è¯·åœ¨æœ¬ç»„ä»?内容配置-¾|‘ç«™logo"处填å†?--> <a href="http://www.fozmi.com/" title="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?><img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/logo.png" width="600" height="80" border="0" alt="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™? title="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?></a><!--#endeditable--></div> <div class="head_top_search"> <!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="½Ž€å•æ£€ç´? viewid="180778" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="½Ž€å•æ£€ç´?--> <form action="../../search.jsp?wbtreeid=1051" method="post" name="a180778a" onsubmit="return subsearchdataa180778a()" style="display: inline;"> <input type="hidden" name="Find" value="find"><input type="hidden" name="entrymode" value="1"><input type="hidden" id="INTEXT2" name="INTEXT2" value=""><input type="hidden" name="news_search_code"> <span id="intextspana180778a"></span> <iframe id="intextframea180778a" src="http://www.fozmi.com/about:blank" scrolling="no" frameborder="0" style="position:absolute;top:0px;left:0px;display:none;"></iframe> <input class="input" name="INTEXT" id="searchValue"> <input type="submit" class="btn" name="FindButton" value=" " /> </form> <script> String.prototype.trim= function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } function subsearchdataa180778a() { if(document.a180778a.INTEXT.value.trim()=="") { alert("误‚¾“入查询关键字åQ?); return false; } if(checkDataa180778a(document.a180778a)) { return true; } return false; } </script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/engine.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/util.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/interface/NewsSearchDWR.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/vsb_news_search.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/vsb_news_search_entry.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/language.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/base64.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/formfunc.js"></script> <script> news_searcha180778a = new vsb_news_search(); news_searcha180778a.isShowCode=false; news_searcha180778a.tooltipid = 'tooltipa180778a'; news_searcha180778a.apptag = 'intextspana180778a'; news_searcha180778a.frametag = 'intextframea180778a'; news_search_entrya180778a = new vsb_news_search_entry(); news_search_entrya180778a.formname = "a180778a"; news_search_entrya180778a.news_search_obj = news_searcha180778a; news_search_entrya180778a.querytxtsize = 155 news_search_entrya180778a.yzmts ="您的查询˜q‡äºŽé¢‘繁åQŒè¯·è¾“入验证码后¾l§ç®‹æŸ¥è¯¢"; news_search_entrya180778a.qdstyle =""; news_search_entrya180778a.qdname = "¼‹®å®š"; news_search_entrya180778a.qxstyle = ""; news_search_entrya180778a.qxname = "取消"; news_search_entrya180778a.showstr='误‚¾“入查询验证码åQ?; function checkDataa180778a(formname) { return news_search_entrya180778a.checkdata(formname) } </script> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/base64.js"></script> <!--#endeditable--><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="头部链接列表" viewid="180777" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="头部链接列表"--><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/openlink.js"></script> <a href="http://www.fozmi.com/#" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1375031859, 32716)">Deutsch</a> <a title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1375031859, 32717)">English</a> <!--#endeditable--> </div> <div class="head_main_nav"><!--#begineditable name="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180781" contentviewid="" tagname="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª"--><UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/index.htm">首页</A> </LI> <LI><A>学院概况</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xyjj.htm">学院½Ž€ä»?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/lsyg.htm">历史沉K©</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xrld.htm">çŽîC“Q领导</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/ljld.htm">历届领导</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/zzjg.htm">¾l„织机构</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xyfj.htm">校园风景</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/bgdh.htm">办公电话</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>人才培养</A> <UL> <LI><A >本科生教è‚?/A></LI> <LI><A >研究生教è‚?/A></LI> <LI><A >留学生教è‚?/A></LI> <LI><A >˜qœç¨‹ä¸Žç‘ô¾l­æ•™è‚?/A></LI> <LI><A >¾_‘Ö“è¯„¡¨‹</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/rcpy/syjxzx1.htm">实验教学中心</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>¿U‘学研究</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/kxyj/kyjg.htm">¿U‘研机构</A></LI> <LI><A >¿U‘ç ”½Ž¡ç†</A></LI> <LI><A >健康政策研究é™?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/kxyj/xskw.htm">学术刊物</A></LI> <LI><A >实验动物中心</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>学科å»ø™®¾</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/ESIxk.htm">ESI学科</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/zdxk.htm">重点学科</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/bkzy.htm">本科专业</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/ssd.htm">¼‹•å£«ç‚?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/bsd.htm">博士ç‚?/A></LI> </UL> </LI> <LI><A>师资队伍</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/szdw/jcrc.htm">杰出人才</A></LI> <LI><A >äºÞZº‹½Ž¡ç†</A></LI> <LI><A >教师主页</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>招生ž®×ƒ¸š</A> <UL> <LI><A >本科生招ç”?/A></LI> <LI><A >研究生招ç”?/A></LI> <LI><A >学生ž®×ƒ¸šæŒ‡å¯¼</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>合作交流</A> <UL> <LI><A >国际交流</A></LI> <LI><A >¿U‘研合作</A></LI> <LI><A >合作办学</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>校园服务</A> <UL> <LI><A >图书é¦?/A></LI> <LI><A >¾|‘络服务</A></LI> <LI><A >校园å?/A></LI> <LI><A >安全保卫</A></LI> <LI><A >后勤服务</A></LI> </UL> </LI> </UL> <!--#endeditable--></div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="TrainLeft"> <div class="TrainLeftTit"> <!--#begineditable name="一¾U§æ ç›®å¿U? action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180802" contentviewid="" tagname="一¾U§æ ç›®å¿U?--><h2>åŒÕd­¦é™¢ç›¸å…?/h2><!--#endeditable--> </div> <ul class="TrainLeftCon"><!--#begineditable name="二çñ”å¯ÆDˆª" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180803" contentviewid="" tagname="二çñ”å¯ÆDˆª"--><LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xsdt.htm">学术动æ€?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/tzgg.htm">通知公告</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xyyw.htm">学院要闻</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zthd.htm">专题‹zÕdŠ¨</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zhxw.htm">¾l¼åˆæ–°é—»</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xywh.htm">校园文化</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zszp.htm">招生招聘</A></LI> <LI><A >内部¾|?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/ykyx.htm">åŒÈ§‘院系</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/tjls.htm">同济历史</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/yzxx.htm">院长信箱</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/fsyy.htm">附属医院</A></LI> <!--#endeditable--></ul> </div> <div> <div style="float: right;"><!--#begineditable name="装饰囄¡‰‡" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180805" contentviewid="" tagname="装饰囄¡‰‡"--><img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/curr/123.jpg" style=" float:right;" /><!--#endeditable--></div> <div class="TrainRight"> <div class="TrainRightTit"> <span><!--#begineditable name="当前位置" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180808" contentviewid="" tagname="当前位置"--> <a href="http://www.fozmi.com/index.htm">首页</a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   <a href="http://www.fozmi.com/#">åŒÕd­¦é™¢ç›¸å…?/a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   <a href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zhxw.htm">¾l¼åˆæ–°é—»</a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   正文 <!--#endeditable--></span><h2><!--#begineditable name="当前栏目名称" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180809" contentviewid="" tagname="当前栏目名称"-->¾l¼åˆæ–°é—»<!--#endeditable--></h2> </div> <!--#begineditable name="文章内容" action="webber.wbst.com.news.DetailNews" layout="/system/_component/news/content/tpltitle.jsp" tpltype="1" contype="" clone="" viewid="180813" contentviewid="" tagname="文章内容"--> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(6130,'1375031859','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <div class="TrainRightConTit"> <p> 充分发挥“五老”优åŠ?切实做好同济åŒÕd­¦é™¢å…³å·¥å§”工作</p> <span> 来源åQšç¦»é€€ä¼‘工作处åŒÈ§‘åŠ? 2019-05-29 17:07:58 点击敎ͼš<script>_showDynClicks("wbnews", 1375031859, 6130)</script> ¾~–辑åQšå¼ åœ?/span> </div> <div class="TrainViewCon" id="vsb_content"><p style="text-align: justify; line-height: 2em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体;"> å…›_¿ƒä¸‹ä¸€ä»£å·¥ä½œå§”员会åQˆç®€¿U°å…³å·¥å§”åQ‰æ˜¯ä»¥ç¦»é€€ä¼‘老同志äؓä¸ÖM½“、党政有关部门和¾Ÿ¤å›¢¾l„织负责人参加,以关心、教肌ӀåŸ¹å…Õd…¨å›½å„族青ž®‘年健康成长为目的的¾Ÿ¤ä¼—性工作组¾l‡ï¼Œæ˜¯å…šå’Œæ”¿åºœæ•™è‚²é’ž®‘年的参谋和助手、联¾p»é’ž®‘年的桥梁和¾U½å¸¦åQŒæ˜¯â€œä¸»æ¸ é“”工作的重要补充。习æ€ÖM¹¦è®°åœ¨2015òq´ä¹Ÿä½œå‡ºäº†â€œåšæŒæœåŠ¡é’ž®‘å¹´çš„æ­£¼‹®æ–¹å‘,推动兛_¿ƒä¸‹ä¸€ä»£äº‹ä¸šæ›´å¥½å‘展”重要指½Cºï¼Œä»–强调“各¾U§å…šå§”和政府要关心和支持兛_¿ƒä¸‹ä¸€ä»£å·¥ä½œï¼Œæ”¯æŒæ›´å¤šè€åŒå¿—参加关心下一代工作,在时代的舞台上老有所为、发光发热”ã€?/span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 16px;"> é•¿æœŸä»¥æ¥åQŒåŒ‹¹ŽåŒ»å­¦é™¢å…›_·¥å§”在院党委的领导下,在开展青ž®‘年主题教育、校园文化传æ‰Ñ€å¸®å›°åŠ©å­¦ç­‰æ–šw¢åšäº†å¤§é‡å·¥ä½œåQŒå–得了较好成ç‡Wã€?/span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 16px;"> ˜q‘期åQŒå› äººå‘˜å˜åŠ¨åQŒåŒ‹¹ŽåŒ»å­¦é™¢å…šå§”对同‹¹ŽåŒ»å­¦é™¢å…›_·¥å§”进行了调整åQŒè°ƒæ•´åŽçš„关工委ä¸ÖM“Q由医学院党委副书记邓静萍担ä“QåQŒå‰¯ä¸ÖM“Q由同‹¹ŽåŒ»å­¦é™¢è€æ•™æŽˆåä¼šåŠè€å¹´äººåä¼šä¸»ä»»è‚–克难担ä“QåQŒç§˜ä¹¦é•¿ç”±åŒ‹¹ŽåŒ»å­¦é™¢¼›»é€€ä¼‘æ€ÀL”¯å‰¯ä¹¦è®°å¾å†¬è‹±æ‹…ä“Qã€?/span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体;"> 5æœ?3日下午,调整后的同济åŒÕd­¦é™¢å…³å·¥å§”召开工作研讨会,专题研讨如何创新性开展新时期兛_·¥å§”工作。会议由同济åŒÕd­¦é™¢å…³å·¥å§”副主任肖克难ä¸ÀLŒåQŒåŒ‹¹ŽåŒ»å­¦é™¢å…šå§”副书记邓静萍出席会议òq¶è®²è¯ã€‚综合办公室ä¸ÖM“Q柳会¼œ¥ã€åŒ»å­¦å­¦å·¥å¤„处长关云鹏、学校离退休工作处副处长徐冬英、医学教务处副处长舒涛以及医学研½I¶ç”Ÿå¤„与åŒÈ§‘团工委代表参加了本次会议ã€?/span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体;"> è‚–克难提出,同济åŒÕd­¦é™¢å…³å·¥å§”的工作要在原有创品牌‹zÕdŠ¨çš„基¼‹€ä¸Šå¤§èƒ†åˆ›æ–ŽÍ¼Œè¦å……分发挥医¿U‘的特点和优势,˜q›ä¸€æ­¥å¥å…¨ç»„¾l‡ï¼Œåˆ‡å®žåŠ å¼ºåˆ¶åº¦å»ø™®¾åQŒå‘¨å¯†æ‹Ÿå®šæ´»åŠ¨è®¡åˆ’,努力创徏新的‹zÕdŠ¨å“ç‰ŒåQŒæŽ¨åŠ¨æˆ‘院关工委工作健康发展ã€?/span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 16px;"> å¾å†¬è‹±åœ¨ä¼šä¸Šå¯ÆD¯»äº†ã€Šä¸­å›½å…³å¿ƒä¸‹ä¸€ä»£å·¥ä½œå§”员会工作条例》,介绍了教育部“全国高校关工委”十大品牌活动,回顾了原同济åŒÈ§‘大学兛_·¥å§”工作情况,òq¶æå‡ÞZ»ŠåŽå·¥ä½œæ€èµ\ã€?/span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体;"> åŒÈ§‘各职能部门负责äh¾UïLº·è¡¨ç¤º¿U¯æžæ”¯æŒòq¶ä¸»åŠ¨å‚与新一届医学院兛_·¥å§”工作,òq¶å°±å¦‚何¾l“合当前形势、发挥老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”的政治优势和专业优势,¿U¯æžåˆ›å¾æ–°æ—¶æœŸåŒ»¿U‘院校关工委‹zÕdŠ¨å“ç‰ŒåQŒäؓ正确引导青年学生成äؓ国家有用之材½{‰å¾­a€çŒ®ç­–ã€?/span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体;"> é‚“静萍充分肯定了åŒÕd­¦é™¢å…³å·¥å§”前几届所做的开拓性工作。她å¼ø™°ƒåQŒæˆ‘院的老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”是åŒÕd­¦é™¢å®è´ëŠš„人才资源åQŒæ˜¯å…›_¿ƒä¸‹ä¸€ä»£å·¥ä½œçš„志愿者和生力军,是高校发展和教书育äh工作中的重要力量åQŒå¸Œæœ›å„职能部门ä¸ÞZ»–们开展工作创造条ä»Óž¼Œæ­å¾òq›_°åQŒåŠ©åŠ›å…¶åœ¨ç«‹å¾äh ‘人方面,发挥更大的作用ã€?/span></p> <p><br></p></div> </form> <!--#endeditable--> </div> </div> </div> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/batxkx.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/wwwzzjsnet.js" type="text/javascript"></script> <link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/main/css/iconfont.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript"> <!-- $(function () { // 鼠标¿UÕdŠ¨åˆ°list的div上的时候list div不会被隐è—? $(".weixin").hover(function () { $(".con").show(); }, function () { $(".con").hide(); }) }); //--> </script> <style> #wp_nav_w99 .con { z-index: 100; margin-top: -190px;} </style> <div class="footer"> <div class="inner"> <div class="link-box" frag="面板99"><div frag="½H—口99"> <div id="wp_nav_w99"> <ul class="links-wrap"><!--#begineditable name="底部链接列表" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180793" contentviewid="" tagname="底部链接列表"--><LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>图书馆医学分é¦?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院庆¾|‘ç«™</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: -20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>‹¹·å¤–校友ä¼?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¾|‘络服务</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/tjmcyz@mails.tjmu.edu.cn" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院长信箱</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link weixin" href="http://www.fozmi.com/#" target="_blank"><I class="icon iconfont"><IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon.png" style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 20px; MARGIN-TOP: 7px"></I><SPAN>官方微信</SPAN></A> <DIV class="con" style="DISPLAY: none"><IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/weixin.png"> </DIV></LI> <LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>同济邮箱ç™Õd½•</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>内部¾|?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: -20px"><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/yxyxg/ykyx.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院系所</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/yxyxg/fsyy.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>附属医院</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/kxyj/kyjg.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¿U‘研机构</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¾|‘上院史é¦?/SPAN></A> </LI> <!--#endeditable--></ul> </div> </div> </div> <!-- <ul class="shares"> <li class="share n1"><a href="http://www.fozmi.com/" class="sharename zdy-1 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=70" class="sharename jia">院系所</a><div class="con" style="display: none;"></div></li> <li class="share n2"><a href="http://www.fozmi.com/" target="_blank" class="sharename zdy-2 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=77 target="_blank" class="sharename jia">附属医院</a> <div class="con"></div></li> <li class="share n3 "><a href="http://www.fozmi.com/#" class="sharename zdy-3 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=106" class="sharename jia">¿U‘研机构</a><div class="con"></div></li> <li class="share n4 "><a href="http://www.fozmi.com/#" target="_blank" class="sharename zdy-4 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=13" target="_blank" class="sharename jia">½Ž¡ç†æœºæž„</a><div class="con"></div></li> </ul>--> </div> <div class="footer_nav" style="display:none;"> <a > <i class="icon icon1"></i><span>图书馆医学分é¦?/span></a> <a href="http://www.fozmi.com/"> <i class="icon icon2"></i><span>教育基金</span></a> <a > <i class="icon icon3"></i><span>同济åŒÕd­¦é™¢æ“v外校友会</span></a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=71"> <i class="icon icon4"></i><span>同济历史</span></a> <a > <i class="icon icon5"></i><span>同济财务办公å®?/span></a> <a > <i class="icon icon6"></i><span>¾|‘络服务</span></a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=70"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/7.png" />院系所</a> <a > <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />内部¾|?/a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=77"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />附属医院</a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=106"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />¿U‘研机构</a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=13"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />½Ž¡ç†æœºæž„</a> <a href="http://www.fozmi.com/mailto:tjmcyz@mails.tjmu.edu.cn"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />院长信箱</a> <a > <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />邮箱ç™Õd½•</a> <div style="clear: both;"></div> </div> <div class="footer_copyright"><!--#begineditable name="版权" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180797" contentviewid="" tagname="版权"--><!-- 版权内容请在本组ä»?内容配置-版权"处填å†?--> 华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™¢åŠžå…¬å®¤ 湖北省武汉市汉口航空è·?3å?邮政¾~–码åQ?30030 鄂ICOå¤?30193<!--#endeditable--></div> </div> <a href="http://www.fozmi.com/">¹ã¶«11Ñ¡5×ßÊÆͼ</a> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?cfade477b7c3ebb7cb745ee6451747f3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>