ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 忆往æ˜?5òq´é“¸è¾‰ç…ŒåŽ†ç¨‹åQŒçœ‹ä»ŠæœåŒå¿ƒæ¢¦å…±æ‹“未æ?华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?/title><META Name="keywords" Content="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?学院要闻" /> <meta name="description" content="《中国医疗卫生事业发展报å‘?016》在同济åŒÕd­¦é™¢å‘å¸?华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?武汉同济åŒÕd­¦é™?同济åŒÕd­¦é™? /> <link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/second.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/css/main.css" rel="stylesheet" /> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/batxk.js"></script> <style type="text/css"> /*分页样式*/ .paginator { font-size:12px;padding:2px 10px 2px 0; margin: 10px 0; text-align:center;font-family: Verdana;} .paginator a {padding: 2px 4px; border: solid 1px #2666aa; background: #eef6fb; text-decoration: none;font-family: Verdana;} .paginator a:visited {padding: 2px 4px; border: solid 1px #2666aa; background: #eef6fb; text-decoration: none;font-family: Verdana;} .paginator .cpb {padding: 2px 4px;font-weight: bold; font-size: 12px;border:none; color:Red;font-family: Verdana;} .paginator a:hover {background:#eef6fb;border: solid 1px #a3c7e2; text-decoration: none;font-family: Verdana;} </style> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.fozmi.com/_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230747f47545257544b03060000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.fozmi.com/content.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1049,'/content.jsp',6107,1375031859)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" language="javascript"> $(function () { $(".head_main_nav li").hover( function () { $(this).find("ul").show(100); }, function () { $(this).find("ul").hide(300); } ); }); </script> <div class="head"> <div class="head_main"> <div class="head_main_logo"><!--#begineditable name="LOGO" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180776" contentviewid="" tagname="LOGO"--> <!-- ¾|‘ç«™logo囄¡‰‡åœ°å€è¯·åœ¨æœ¬ç»„ä»?内容配置-¾|‘ç«™logo"处填å†?--> <a href="http://www.fozmi.com/" title="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?><img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/logo.png" width="600" height="80" border="0" alt="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™? title="华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™?></a><!--#endeditable--></div> <div class="head_top_search"> <!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="½Ž€å•æ£€ç´? viewid="180778" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="½Ž€å•æ£€ç´?--> <form action="../../search.jsp?wbtreeid=1049" method="post" name="a180778a" onsubmit="return subsearchdataa180778a()" style="display: inline;"> <input type="hidden" name="Find" value="find"><input type="hidden" name="entrymode" value="1"><input type="hidden" id="INTEXT2" name="INTEXT2" value=""><input type="hidden" name="news_search_code"> <span id="intextspana180778a"></span> <iframe id="intextframea180778a" src="http://www.fozmi.com/about:blank" scrolling="no" frameborder="0" style="position:absolute;top:0px;left:0px;display:none;"></iframe> <input class="input" name="INTEXT" id="searchValue"> <input type="submit" class="btn" name="FindButton" value=" " /> </form> <script> String.prototype.trim= function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } function subsearchdataa180778a() { if(document.a180778a.INTEXT.value.trim()=="") { alert("误‚¾“入查询关键字åQ?); return false; } if(checkDataa180778a(document.a180778a)) { return true; } return false; } </script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/engine.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/util.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/interface/NewsSearchDWR.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/vsb_news_search.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/vsb_news_search_entry.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/language.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/base64.js"></script> <script language="JavaScript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/formfunc.js"></script> <script> news_searcha180778a = new vsb_news_search(); news_searcha180778a.isShowCode=false; news_searcha180778a.tooltipid = 'tooltipa180778a'; news_searcha180778a.apptag = 'intextspana180778a'; news_searcha180778a.frametag = 'intextframea180778a'; news_search_entrya180778a = new vsb_news_search_entry(); news_search_entrya180778a.formname = "a180778a"; news_search_entrya180778a.news_search_obj = news_searcha180778a; news_search_entrya180778a.querytxtsize = 155 news_search_entrya180778a.yzmts ="您的查询˜q‡äºŽé¢‘繁åQŒè¯·è¾“入验证码后¾l§ç®‹æŸ¥è¯¢"; news_search_entrya180778a.qdstyle =""; news_search_entrya180778a.qdname = "¼‹®å®š"; news_search_entrya180778a.qxstyle = ""; news_search_entrya180778a.qxname = "取消"; news_search_entrya180778a.showstr='误‚¾“入查询验证码åQ?; function checkDataa180778a(formname) { return news_search_entrya180778a.checkdata(formname) } </script> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/base64.js"></script> <!--#endeditable--><!--#begineditable clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="头部链接列表" viewid="180777" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action="" name="头部链接列表"--><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/openlink.js"></script> <a href="http://www.fozmi.com/#" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1375031859, 32716)">Deutsch</a> <a title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1375031859, 32717)">English</a> <!--#endeditable--> </div> <div class="head_main_nav"><!--#begineditable name="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180781" contentviewid="" tagname="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª"--><UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/index.htm">首页</A> </LI> <LI><A>学院概况</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xyjj.htm">学院½Ž€ä»?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/lsyg.htm">历史沉K©</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xrld.htm">çŽîC“Q领导</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/ljld.htm">历届领导</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/zzjg.htm">¾l„织机构</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/xyfj.htm">校园风景</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xygk/bgdh.htm">办公电话</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>人才培养</A> <UL> <LI><A >本科生教è‚?/A></LI> <LI><A >研究生教è‚?/A></LI> <LI><A >留学生教è‚?/A></LI> <LI><A >˜qœç¨‹ä¸Žç‘ô¾l­æ•™è‚?/A></LI> <LI><A >¾_‘Ö“è¯„¡¨‹</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/rcpy/syjxzx1.htm">实验教学中心</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>¿U‘学研究</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/kxyj/kyjg.htm">¿U‘研机构</A></LI> <LI><A >¿U‘ç ”½Ž¡ç†</A></LI> <LI><A >健康政策研究é™?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/kxyj/xskw.htm">学术刊物</A></LI> <LI><A >实验动物中心</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>学科å»ø™®¾</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/ESIxk.htm">ESI学科</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/zdxk.htm">重点学科</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/bkzy.htm">本科专业</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/ssd.htm">¼‹•å£«ç‚?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/xkjs/bsd.htm">博士ç‚?/A></LI> </UL> </LI> <LI><A>师资队伍</A> <UL> <LI><A href="http://www.fozmi.com/szdw/jcrc.htm">杰出人才</A></LI> <LI><A >äºÞZº‹½Ž¡ç†</A></LI> <LI><A >教师主页</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>招生ž®×ƒ¸š</A> <UL> <LI><A >本科生招ç”?/A></LI> <LI><A >研究生招ç”?/A></LI> <LI><A >学生ž®×ƒ¸šæŒ‡å¯¼</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>合作交流</A> <UL> <LI><A >国际交流</A></LI> <LI><A >¿U‘研合作</A></LI> <LI><A >合作办学</A></LI> </UL> </LI> <LI><A>校园服务</A> <UL> <LI><A >图书é¦?/A></LI> <LI><A >¾|‘络服务</A></LI> <LI><A >校园å?/A></LI> <LI><A >安全保卫</A></LI> <LI><A >后勤服务</A></LI> </UL> </LI> </UL> <!--#endeditable--></div> </div> </div> <div class="wrapper"> <div class="TrainLeft"> <div class="TrainLeftTit"> <!--#begineditable name="一¾U§æ ç›®å¿U? action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180802" contentviewid="" tagname="一¾U§æ ç›®å¿U?--><h2>åŒÕd­¦é™¢ç›¸å…?/h2><!--#endeditable--> </div> <ul class="TrainLeftCon"><!--#begineditable name="二çñ”å¯ÆDˆª" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180803" contentviewid="" tagname="二çñ”å¯ÆDˆª"--><LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xsdt.htm">学术动æ€?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/tzgg.htm">通知公告</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xyyw.htm">学院要闻</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zthd.htm">专题‹zÕdŠ¨</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zhxw.htm">¾l¼åˆæ–°é—»</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xywh.htm">校园文化</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/zszp.htm">招生招聘</A></LI> <LI><A >内部¾|?/A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/ykyx.htm">åŒÈ§‘院系</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/tjls.htm">同济历史</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/yzxx.htm">院长信箱</A></LI> <LI><A href="http://www.fozmi.com/yxyxg/fsyy.htm">附属医院</A></LI> <!--#endeditable--></ul> </div> <div> <div style="float: right;"><!--#begineditable name="装饰囄¡‰‡" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180805" contentviewid="" tagname="装饰囄¡‰‡"--><img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/curr/123.jpg" style=" float:right;" /><!--#endeditable--></div> <div class="TrainRight"> <div class="TrainRightTit"> <span><!--#begineditable name="当前位置" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180808" contentviewid="" tagname="当前位置"--> <a href="http://www.fozmi.com/index.htm">首页</a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   <a href="http://www.fozmi.com/#">åŒÕd­¦é™¢ç›¸å…?/a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   <a href="http://www.fozmi.com/yxyxg/xyyw.htm">学院要闻</a>   <IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon/02.jpg">   正文 <!--#endeditable--></span><h2><!--#begineditable name="当前栏目名称" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180809" contentviewid="" tagname="当前栏目名称"-->学院要闻<!--#endeditable--></h2> </div> <!--#begineditable name="文章内容" action="webber.wbst.com.news.DetailNews" layout="/system/_component/news/content/tpltitle.jsp" tpltype="1" contype="" clone="" viewid="180813" contentviewid="" tagname="文章内容"--> <script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com/_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(6107,'1375031859','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="http://www.fozmi.com//system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="http://www.fozmi.com//system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <div class="TrainRightConTit"> <p> 忆往æ˜?5òq´é“¸è¾‰ç…ŒåŽ†ç¨‹åQŒçœ‹ä»ŠæœåŒå¿ƒæ¢¦å…±æ‹“未æ?/p> <span> 来源åQšç”ŸŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€ 2019-05-21 11:21:43 点击敎ͼš<script>_showDynClicks("wbnews", 1375031859, 6107)</script> ¾~–辑åQšå¼ åœ?/span> </div> <div class="TrainViewCon" id="vsb_content"><p style="text-align: center; line-height: 2em;"><strong><span style="font-size:16px;font-family:宋体">——生ŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€æ­ç‰Œä»ªå¼æš¨å­¦æœ¯ç ”讨会召开</span></strong></p> <p style="line-height: 2em;"><strong><span style="font-size:16px;font-family:宋体"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 2em; line-height: 2em;"><strong><span style="font-size:16px;font-family:宋体"></span></strong></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">随着时代发展åQŒå¥åº·ä¸­å›½å¾è®¾æˆ˜ç•¥çš„推进åQŒè®¡åˆ’生育的政策和内涵也发生变化。生ŒD–领域研½I¶æ–¹å‘从早期单纯避孕节育扩展åˆîC¸å­•ä¸è‚ŒÓ€ä¼˜ç”Ÿä¼˜è‚²åŠç”Ÿæ®–健康½{‰æ–¹é¢çš„研究和服务。äؓ响应国家号召åQŒæˆ‘校党委研½I¶å†³å®šå°†â€œè®¡åˆ’生育研½I¶æ‰€â€æ›´åäؓ“生ŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€â€ã€?span lang="EN-US">5</span>æœ?span lang="EN-US">19</span>日,同济åŒÕd­¦é™¢ç”ŸŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€æ­ç‰Œä»ªå¼æš¨å­¦æœ¯ç ”讨会在同‹¹ŽåŒ»å­¦é™¢å­¦æœ¯æŠ¥å‘ŠåŽ…ä‹D行。校领导梁茜、张æ–îCº®å‚加‹zÕdŠ¨ã€‚会议由生殖健康研究所直属党支部书记叶波主持,全体来宾一赯‚§‚看了生殖健康研究所发展历史专题片ã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">副校长梁茜宣è¯ÖMº†ã€Šå…³äºŽè®¡åˆ’生育研½I¶æ‰€æ›´åä¸ºç”ŸŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€çš„通知》,òq¶ä¸Žå‰¯æ ¡é•¿å¼ æ–îCº®å…±åŒä¸ºç”ŸŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€æ­ç‰Œã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">张新亮在致辞中强调,此次更名对研½I¶æ‰€çš„发展是一个难得的契机åQŒå¸Œæœ›ç ”½I¶æ‰€ç´§ç›¯å»ø™®¾å›½é™…一‹¹ç”ŸŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€çš„目标,抓住实施“健康中国”战略的机遇åQŒæ‰“造有自èín特色的、一‹¹çš„研究方向åQŒåˆ¶å®šâ€œé«˜å³°è®¡åˆ’”,努力增强国内外媄响力åQŒåŠ©åŠ›å­¦¿U‘徏设,着力打造一支年轅R€æœæ°”勃勃的教师队伍òq¶ç§¯æžæå‡ç§‘研实力,要着重打造自íw«çš„文化氛围与精¼œžçŠ¶æ€ï¼Œä»¥å­‘³çš„信心åQŒé¼“­‘›_¹²åŠÔŒ¼Œå‡èšå…Þp¯†åQŒè°‹åˆ’好未来的发展ã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">中国¿U‘学院院士季¾l´æ™ºã€å›½å®¶å«å¥å§”¿U‘学技术研½I¶æ‰€å‰¯æ‰€é•¿è°·¾˜Šç¾¤åˆ†åˆ«è‡´è¾žåQŒè¡¨è¾¾äº†å¯¹ç”ŸŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€æ­ç‰Œä»ªå¼æš¨å­¦æœ¯ç ”讨会召开的祝贺,希望生殖健康研究所能够˜q›ä¸€æ­¥å‡¾lƒå­¦¿U‘方向,™åºåŠ¿è€ŒäؓåQŒä¸æ–­å¸å¼•å›½å†…外优秀人才åQŒç”¨ítå®žä¸¥è°}的科研态度åQŒåŠ›äº‰å¾æˆå›½é™…一‹¹çš„å…ähœ‰é²œæ˜Žç‰¹è‰²ç ”究所åQŒäؓ我国的生ŒD–医学基¼‹€å’ŒäÍ床作å‡ø™µA献ã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">生殖健康研究所所长廖爱华回顾了研½I¶æ‰€åŽ†å²å‘展的光辉历½E‹ï¼Œå¸Œæœ›å¤§å®¶ä¸å¿˜åˆå¿ƒåQŒä»¥â€œæˆ‘们都是奋斗者,我们都是˜q½æ¢¦äººâ€çš„态度åQŒå‡å¿ƒèšåŠ›ï¼Œç ¥ç ºå‰è¡ŒåQŒæ‰“造一‹¹çš„¿U‘ç ”òq›_°åQŒå¸å¼•å›½å†…外优秀的青òq´æ‰ä¿Šï¼Œå‡ç»ƒå…ähœ‰é²œæ˜Žç‰¹è‰²çš„å­¦¿U‘方向,做出å…ähœ‰å½±å“åŠ›çš„¿U‘研成果åQŒåŠ›äº‰å°†ç ”究所建成国际一‹¹çš„生殖健康研究所ã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">上午åQŒå­£¾l´æ™ºä»¥å¹²¾l†èƒžä¸Žè¡°è€äؓ主题åQŒç»™å¤§å®¶åˆ†äín了如何ä‹É用灵长类动物胚胎发育实验来研½I¶ç¥ž¾lç³»¾lŸçš„发育、干¾l†èƒžç–„¡—…、和帕金‹‚®ç–¾ç—…的研究åQŒäؓ在åñ”师生开阔了òq²ç»†èƒžç–¾ç—…ç ”½I¶çš„新思èµ\和视野ã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">下午<span lang="EN-US">2</span>点,学术研讨会正式开始。复旦大学妇产科医院副院长李大金教授以“母<span lang="EN-US">-</span>胎免疫调节机制研½I¶è¿›å±•â€äؓ题,为大家详¾l†è®²è§£äº†æ¯èƒŽå…ç–«è€å—中母胎免疫界é?span lang="EN-US">Tim-3</span>å’?span lang="EN-US">PD-1</span>联合调节<span lang="EN-US">CD4+T</span>的关¾p»ï¼›ä¸­ç§‘院动物研½I¶æ‰€ç ”究员孙青原教授以“线¾_’体遗传方式和相å…Ïxœºåˆ¶çš„研究”äؓ题,着重提å‡ÞZº†¾U¿ç²’体母¾p»é—ä¼ åƈ不是ç”׃ºŽå—精后精子线¾_’体被降解,而是ç”׃ºŽå—精前精子线¾_’体<span lang="EN-US">DNA</span>被降解清除和受精后精子线¾_’体在早期胚胎中不均匀分布所致的观点åQ›å—通大学医学院院长孙斐教授作了题äؓ“男性生ŒD–健åºïLš„几个问题”的报告åQŒæ€È»“了无¾_„¡—‡‹‚€‹¹‹æ–¹å¼ä¸»è¦åŒ…括精液常规、超声、激素、染色体异常ã€?span lang="EN-US">Y</span>染色体微¾~ºå¤±½{‰å› ç´ ï¼›å—京农业大学熊æ‡L教授作了题äؓ“染色体黏合蛋白在调控卵母细胞第一‹Æ¡å‡æ•°åˆ†è£‚中的作用”的报告åQŒæå‡ÞZº†æŸ“色体黏合蛋白是卵子成熟的关键调控分子等观点。生ŒD–健åºïL ”½I¶æ‰€è¢æ°´æ¡¥æ•™æŽˆã€å‘¨ç«‹å…¨æ•™æŽˆã€ç« æ…§åã^教授、相文佩教授、肖先金副教授依‹Æ¡åˆ†åˆ«ä½œäº†é¢˜ä¸ºâ€?span lang="EN-US">MFN2</span>ä¸?span lang="EN-US">nuage</span>相关蛋白互做调控<span lang="EN-US"> mRNA</span>加工及精子发生的机制”“组蛋白变体<span lang="EN-US">H3.3</span>从精子发生到早期胚胎发育的功能研½I¶â€â€œçŽ¯å¢ƒæˆ–遗传因素影响斑马é±ÆDƒšèƒŽå‘育的分子机制研究”“颗¾_’细胞和卉|ˆö液来源的分子在评估卵¾l†èƒžå‘育能力中的作用”“自内参<span lang="EN-US">DNA</span>探针体系的构建及其在单基因遗传疾病无创äñ”前诊断中的应用研½I¶â€çš„报告。报告完毕后åQŒä¼šåœø™®¨è®ºçƒ­çƒˆï¼Œä¸ºå¤§å®¶å¸¦æ¥äº†¿U‘学研究最前沿的动态,有效促进了青òq´å­¦æœ¯äº¤‹¹ï¼Œè¾‘Öˆ°äº†ç¢°æ’žæ€æƒ³ç«èŠ±çš„目的,参会人员¾UïLº·è¡¨ç¤ºå—益匪浅åQŒä¸è™šæ­¤è¡Œã€?/span></p> <p style="text-indent: 32px; text-align: justify; line-height: 2em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">学校与医学院职能部门领导、研½I¶æ‰€å…¨ä½“师生参会。(图文</span><span style="font-size: 16px;">/</span><span style="font-size: 16px;">张梦è¾?</span><span style="font-size: 16px;">刘和å®?/span><span style="font-size: 16px;">åQ?/span></p> <p style="text-align: center; line-height: 2em; text-indent: 0em;"><span style="font-size:16px;font-family:宋体">    </span></p> <p style="text-align: center"> <img src="http://www.fozmi.com//__local/0/8D/73/3C8A844CC0532D77A0C331A7ACA_7D279413_5EEEE.jpg" width="500" vsbhref="http://www.fozmi.com/vurl" vurl="/_vsl/08D733C8A844CC0532D77A0C331A7ACA/7D279413/5EEEE" vheight="" vwidth="500" orisrc="http://www.fozmi.com//__local/0/8D/73/3C8A844CC0532D77A0C331A7ACA_7D279413_5EEEE.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center; line-height: 2em;"><br></p> <p style="text-indent: 32px; line-height: 2em; text-align: justify;"><br></p> <p><br></p></div> </form> <!--#endeditable--> </div> </div> </div> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/batxkx.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/js/wwwzzjsnet.js" type="text/javascript"></script> <link href="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/main/css/iconfont.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript"> <!-- $(function () { // 鼠标¿UÕdŠ¨åˆ°list的div上的时候list div不会被隐è—? $(".weixin").hover(function () { $(".con").show(); }, function () { $(".con").hide(); }) }); //--> </script> <style> #wp_nav_w99 .con { z-index: 100; margin-top: -190px;} </style> <div class="footer"> <div class="inner"> <div class="link-box" frag="面板99"><div frag="½H—口99"> <div id="wp_nav_w99"> <ul class="links-wrap"><!--#begineditable name="底部链接列表" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180793" contentviewid="" tagname="底部链接列表"--><LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>图书馆医学分é¦?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院庆¾|‘ç«™</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: -20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>‹¹·å¤–校友ä¼?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¾|‘络服务</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/tjmcyz@mails.tjmu.edu.cn" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院长信箱</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link weixin" href="http://www.fozmi.com/#" target="_blank"><I class="icon iconfont"><IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/icon.png" style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 20px; MARGIN-TOP: 7px"></I><SPAN>官方微信</SPAN></A> <DIV class="con" style="DISPLAY: none"><IMG src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/weixin.png"> </DIV></LI> <LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>同济邮箱ç™Õd½•</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>内部¾|?/SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: -20px"><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/yxyxg/ykyx.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>院系所</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/yxyxg/fsyy.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>附属医院</SPAN></A> </LI> <LI style="MARGIN-LEFT: 20px"><A class="menu-link " href="http://www.fozmi.com/kxyj/kyjg.htm" target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¿U‘研机构</SPAN></A> </LI> <LI><A class="menu-link " target="_blank"><I class="icon iconfont"></I><SPAN>¾|‘上院史é¦?/SPAN></A> </LI> <!--#endeditable--></ul> </div> </div> </div> <!-- <ul class="shares"> <li class="share n1"><a href="http://www.fozmi.com/" class="sharename zdy-1 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=70" class="sharename jia">院系所</a><div class="con" style="display: none;"></div></li> <li class="share n2"><a href="http://www.fozmi.com/" target="_blank" class="sharename zdy-2 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=77 target="_blank" class="sharename jia">附属医院</a> <div class="con"></div></li> <li class="share n3 "><a href="http://www.fozmi.com/#" class="sharename zdy-3 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=106" class="sharename jia">¿U‘研机构</a><div class="con"></div></li> <li class="share n4 "><a href="http://www.fozmi.com/#" target="_blank" class="sharename zdy-4 zdy"></a><a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=13" target="_blank" class="sharename jia">½Ž¡ç†æœºæž„</a><div class="con"></div></li> </ul>--> </div> <div class="footer_nav" style="display:none;"> <a > <i class="icon icon1"></i><span>图书馆医学分é¦?/span></a> <a href="http://www.fozmi.com/"> <i class="icon icon2"></i><span>教育基金</span></a> <a > <i class="icon icon3"></i><span>同济åŒÕd­¦é™¢æ“v外校友会</span></a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=71"> <i class="icon icon4"></i><span>同济历史</span></a> <a > <i class="icon icon5"></i><span>同济财务办公å®?/span></a> <a > <i class="icon icon6"></i><span>¾|‘络服务</span></a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=70"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/7.png" />院系所</a> <a > <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />内部¾|?/a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=77"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />附属医院</a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=106"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />¿U‘研机构</a> <a href="http://www.fozmi.com/Main/About.aspx?AboutId=13"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />½Ž¡ç†æœºæž„</a> <a href="http://www.fozmi.com/mailto:tjmcyz@mails.tjmu.edu.cn"> <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />院长信箱</a> <a > <img src="http://www.fozmi.com/dfiles/11375/images/9.png" />邮箱ç™Õd½•</a> <div style="clear: both;"></div> </div> <div class="footer_copyright"><!--#begineditable name="版权" action="" layout="" tpltype="" contype="" clone="" viewid="180797" contentviewid="" tagname="版权"--><!-- 版权内容请在本组ä»?内容配置-版权"处填å†?--> 华中¿U‘技大学同济åŒÕd­¦é™¢åŠžå…¬å®¤ 湖北省武汉市汉口航空è·?3å?邮政¾~–码åQ?30030 鄂ICOå¤?30193<!--#endeditable--></div> </div> <a href="http://www.fozmi.com/">¹ã¶«11Ñ¡5×ßÊÆͼ</a> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?cfade477b7c3ebb7cb745ee6451747f3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>